12 x 12

For at afprøve forskellige teknikker både hvad angår farvning syning og quiltning fik vi den ide at vi skulle lave små quilts på 12″ x 12″ og at vi hver især skulle vælge et emne, vi havde så en måned til at lave disse færdige. Også her er det sjovt at se hvor forskellige vi opfatter.

Emnerne er: DRAGE, BLÆSEVEJR, TRADITION, UORDEN, RINGE, BØNNER, FUGL OG FISK, OG UDVIKLING.

Jane        Kirsten          Ulla           Dorte        Mette          Inge                Irene             Pia

drager Janedrage Kirsten_edited-1Drage Ulla_edited-1Drage Dorte_edited-1Drage Mette_edited-1Drage Inge_edited-1

Blæsevejr Jane123Blæsevejr Kirsten_edited-1Blæsevejr Ulla_edited-1Blæsevejr Dorte_edited-1Blæsevejr Mette jpegblæsevejr Inge_edited-1

Tradition JaneTradition Kirsten_edited-1Tradition Ulls_edited-1Tradition Dorte_edited-2Tradition MetteTradition Inge_edited-2Tradition Irene

Uorden Janeuorden kirsten_edited-1ringe Ulla_edited-1Uorden Dorth_edited-1Uorden MetteUorden Inge_edited-1Uorden Irene

ringe 12x12 copyRinge Kirsten_edited-1Ulla RingeRinge Dorte_edited-1Ringe Mette jpegRinge Inge_edited-1Ringe Irene

bønner JaneBønner Kirsten_edited-1Bønner Ulla_edited-1Bønner Dorte_edited-1Bønner Mette JPEGBønner IngeBønner IreneBønner Pia

fuglog fisk Janefugl og fisk Kirsten_edited-1fugl og fisk Ulla_edited-1Fugle og fisk Dorte_edited-1 Fugl og fisk Mettefugl og fisk Inge_edited-1Fugl og fisk IreneFugl og fisk Pia

Udvikling JaneUdvikling Kirsten_edited-1Udvikling Ulla_edited-1Udvikling Dorte_edited-1udvikling Metteudvikling IngeUdvikling IreneUdvikling Pia jpeg